QQ空间免费物品和代码汇总

2/24/2009来源:QQ空间人气:7367

非代码用法:点击装扮空间,在输入关键字里写入这些字,点搜索,第一个是免费的,单击画面,然后按一下保存方案,单击返回。

代码用法:点自定义,把代码复制放到空间上方输网址的地址栏上,点地址栏右边的转到,移动一下播放器或其它模块,再点保存。

免费播放器:(共3个)

blue

javascript:window.top.space_addItem(6,702,0,0,200,200,0);

Javascript:window.top.space_addItem(6,703,0,0,200,200,0);  

免费欢迎动画:(共3个)

javascript:window.top.space_addItem(14,4333,0,0,1,1,0);  冲吧,跟云斗

javascript:window.top.space_addItem(14,4386,0,0,1,1,0);    欢迎来我家!  

javascript:window.top.space_addItem(14,4387,0,0,1,1,0);  与你分享

免费皮肤: :(共一百多个,这里只写几个)

最美的花 夜光 幸福的故事 那年的歌 如此的爱 

javascript:window.top.space_addItem(1,15166,0,80,0,0,94);  QQ三国 

javascript:window.top.space_addItem(1,5669,0,80,0,0,93);           全白

javascript:window.top.space_addItem(1,1,0,0,0,0,93);                  全蓝

javascript:window.top.space_addItem(1,4693,0,0,0,0,93);    全粉(带少许花瓣)

javascript:window.top.space_addItem(1,15306,0,0,0,0,93);            全橙色

javascript:window.top.space_addItem(1,15306,0,0,1,1,94);           QQ之声

免费导航:(共4个)

深海奥妙  流金岁月 摘星

javascript:window.top.space_addItem(13,4384,0,0,150,700,0);  清甜爽口  

 

免费挂件:(共2个)

javascript:window.top.space_addItem(17,4965,0,0,200,200,0);   乐肤洁

javascript:window.top.space_addItem(16,15916,0,0,200,200,0);       生日蛋糕

免费五级花带一个人参果代码:  

javascript:window.top.space_addItem(7,11600,0,0,0,1,0);  蛋糕仔

javascript:window.top.space_addItem(7,10809,0,0,0,1,0);  快乐圣诞节

javascript:window.top.space_addItem(7,10810,0,0,0,1,0);  甜入心房

javascript:window.top.space_addItem(7,10104,0,0,0,1,0);  海底世界

javascript:window.top.space_addItem(7,10106,0,0,0,1,0);  清寒幽兰

javascript:window.top.space_addItem(7,6552,0,0,0,1,0);  独舞

javascript:window.top.space_addItem(7,6549,0,0,0,1,0);  纯朴

javascript:window.top.space_addItem(7,7981,0,0,0,1,0);  梦

javascript:window.top.space_addItem(7,7288,0,0,0,1,0);  荷缘

javascript:window.top.space_addItem(7,9997,0,0,0,1,0);  christmas

javascript:window.top.space_addItem(7,9782,0,0,0,1,0);  梦之小屋

javascript:window.top.space_addItem(7,9784,0,0,0,1,0);  深海世界

javascript:window.top.space_addItem(7,9785,0,0,0,1,0);  深秋遗风

javascript:window.top.space_addItem(7,9465,0,0,0,1,0); 糖果屋

javascript:window.top.space_addItem(7,9361,0,0,0,1,0);  狮子圆舞曲

javascript:window.top.space_addItem(7,9362,0,0,0,1,0);  幽伤时刻

javascript:window.top.space_addItem(7,8980,0,0,0,1,0);  天星-白羊

javascript:window.top.space_addItem(7,8974,0,0,0,1,0);  博爱-水瓶

javascript:window.top.space_addItem(7,8032,0,0,0,1,0);  心心相应

javascript:window.top.space_addItem(7,7946,0,0,0,1,0);  可爱青春

javascript:window.top.space_addItem(7,7182,0,0,0,1,0);  花从锭放

javascript:window.top.space_addItem(7,7183,0,0,0,1,0);  魔法菇

javascript:window.top.space_addItem(7,6729,0,0,0,1,0);  花非雨

javascript:window.top.space_addItem(7,6550,0,0,0,1,0);  蠢蠢的爱

javascript:window.top.space_addItem(7,6551,0,0,0,1,0);  淡淡相思

javascript:window.top.space_addItem(7,6553,0,0,0,1,0);  黑夜妖精

javascript:window.top.space_addItem(7,6554,0,0,0,1,0);  火红季节

javascript:window.top.space_addItem(7,6556,0,0,0,1,0);  魅力恋歌

javascript:window.top.space_addItem(7,6557,0,0,0,1,0);  清爽之夏

javascript:window.top.space_addItem(7,6559,0,0,0,1,0);  酸酸甜甜

javascript:window.top.space_addItem(7,6398,0,0,0,1,0);  羞答答

javascript:window.top.space_addItem(7,6399,0,0,0,1,0);  小黄花

javascript:window.top.space_addItem(7,6400,0,0,0,1,0);  天使的爱

javascript:window.top.space_addItem(7,6401,0,0,0,1,0);  爱之星月下

javascript:window.top.space_addItem(7,6274,0,0,0,1,0);  清淡之香

javascript:window.top.space_addItem(7,6071,0,0,0,1,0);  紫外线

javascript:window.top.space_addItem(7,3675,0,0,0,1,0);  最爱兰花

javascript:window.top.space_addItem(7,2942,0,0,0,1,0);  风花雪

javascript:window.top.space_addItem(7,2875,0,0,0,1,0);  草莓情缘

javascript:window.top.space_addItem(7,2877,0,0,0,1,0);  小野花之恋

javascript:window.top.space_addItem(7,2876,0,0,0,1,0);  葵心向我

javascript:window.top.space_addItem(7,2668,0,0,0,1,0);  紫铃儿

javascript:window.top.space_addItem(7,2468,0,0,0,1,0);  我心依旧

javascript:window.top.space_addItem(7,2467,0,0,0,1,0);  美人鱼

javascript:window.top.space_addItem(7,2464,0,0,0,1,0);  黑玫瑰

javascript:window.top.space_addItem(7,2465,0,0,0,1,0);  烈艳红唇

javascript:window.top.space_addItem(7,2466,0,0,0,1,0);  绿茶飘香